LED-lampor – bra för miljön

LED-lampor kan du hitta i alla möjliga former. Vad som kännetecknar denna belysningsteknik är att lamporna är generösa med ljus samtidigt som de är snåla att ge ifrån sig värme. Därtill har de otroligt lång livslängd. Beroende på typ och utförande så ligger livslängden för en LED-lampa på mellan 15 000 timmar och upp till 25 000 timmar, vilket är ganska imponerande jämfört med glödlampans livslängd på ynka 1000 timmar.

Dessutom är LED-lampor mycket miljövänliga, vilket vi ska gå in lite närmare på nedan.

Mindre energiförbrukning och ökad livslängd

Den genomsnittliga energibesparingen brukar uppgå till 80 % när en LED-lampa ersätter en glödlampa. Det är en motsvarande energibesparing ungefär lika effektiv som hos en lågenergilampa och dessutom har en LED-lampa med hög kvalitet har en betydligt längre livslängd. LED-lampor medför funktionalitet och är dessutom ett mycket billigt alternativ.

Hållbarhet är även något som LED-lampor främjar, vilket givetvis innebär att det har positiv inverkan på miljön.  Återförsäljares som satsar på ett brett LED-sortiment bidrar alltså till en miljömässigt hållbar livsstil.

LED-lampans uppbyggnad

Idag är LED en väl etablerad belysningsteknik och fyller praktisk funktion inom flera användningsområden.  LED-lampor ger ifrån sig mycket ljus och kan gott och väl ersätta halogen- glödlampor med kapacitet upp till 60-75 Watt. En god jämförelse mellan en glödlampa och en LED-lampa innefattar lumen som är betecknat på lampornas förpackningar.

Att LED-lampan har en värmesnål ljusstråle innebär att det är väldigt låg risk att belysa föremål som är känsliga. Notera att det är ljusstrålen som är värmesnål men att LED i sig genererar en del värme. För en duglig livslängd och för att ljusets flöde inte ska bli sämre så måste värmen ledas bort. Därför får oftast LED-lampor lite annorlunda utseende än exempelvis en glödlampa. I flesta fall är de utformade för att så optimalt som möjligt leda bort värme.

Kolla upp din dimmer

Var noga med att kolla upp att din dimmer fungerar med din LED-lampa. Om LED-lampan över huvud taget kan dimmas framgår på förpackningen. LED-lampor kräver nämligen särskild armatur och dimmer, vilket innebär att den som går över till att använda LED-lampor kan bli tvungen att byta ut de dimrar som finns i hemmet.

LED-lampa ur ett miljöperspektiv

På det hela sammantaget har LED-lampan många fördelar om man utgår ifrån ett miljöperspektiv:

  • Lysdioder bättre för miljön än glödlampor och lysrör eftersom att energiåtgången nämligen är mindre än vid användning av sedvanliga ljuskällor. LED behöver endast en bråkdel av motsvarande energi som behövs åt ljus till en glödlampa eller ett lysrör.
  • LED består inte av riskfyllda tungmetaller vilket många lågenergilampor gör. Dessutom kan en lysdiod inte explodera till skillnad från gasfyllda ljuskällor.
  • Inga oönskade UV-strålar eller infraröda strålar sprids vid användandet av lysdioder.

På olika håll i världen pågår en mängd miljöprojekt där LED står i fokus. Det finns olika typer av stöd för dessa projekt, en del stöds av staten, andra av EU eller fristående stiftelser. I Sverige har LED i trafikljusen införts vilket både är bra för vår miljö och för statens plånbok.