Uppkomst av LED

Ofta blir man rekommenderad att använda LED lampor men hur många vet hur en LED lampa egentligen fungerar och vad det står för? LED står för light emitting diode, vilket innebär att LED lampan är uppbyggd av en eller flera högintensiva lysdioder. Det är viktigt att hålla isär LED lampor med begreppet LED glödlampor. Dessa två lampor är inte samma sak då glödlampor är en annan form av ljuskälla.

Lysdioden uppfanns av ryssen Oleg Vladimirovitj under 1920- talet. 42 år efter uppfinningen hade utvecklats blev lysdioden möjlig att se i det synliga ljusspektrumet. På 70 talet utvecklas lysdioder i grönt, rött och gult. Efter att dessa färger var framställda fokuserad man på att försöka få fram en blå färg. Fick man fram en blå lysdiod skulle man även kunna göra en lysdiod med vit ljus med hjälp av de olika färgerna som fanns. Först på 80 – talet lyckades man få fram en diod med tillräckligt starkt sken för att kunna använda den utomhus.

Så fungerar en LED lampa

En lysdiod är en slags halvledardiod vilket innebär att den enbart leder strömmen åt ett håll. Kopplas en lysdiod fel kommer det inte gå någon ström igenom den vilket innebär att heller inget ljus kommer att lysa ifrån den. Dioden har endast en färg och innehåller inget kvicksilver. Det är en effektiv ljuskälla ur ett ekonomiskt perspektiv, den drar lite ström till sin livslängd. En vanlig lågenergilampa förlorar 75 % i värme och 25 % blir ljus. I LED lampans fall försvinner 50 % i värme och 50 % blir ljus.

Power – LED är en ljusdiod med mycket ljusintensitet jämför med dess strömförbrukning. Denna slags diod och övriga lysdioder är känsliga för värme. Genom att leda bort värmen från lysdioden kan man behålla ljusflödet, något som annars blir mindre på grund av värmen. Livslängden på lysdioden blir även kortare vid för höga temperaturer.